İLAN
KEMALİYE KAYMAKAMLIĞINDAN
Erzincan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Toplum Yararına Program kapsamında Kaymakamlığımızca ilçe merkezinde ve köylerimizde çevre temizlik işleri için 6 ay süreli personel çalıştırılacaktır.
         Programların başvuruları 21/01/2019 de başlayıp 25/01/2019 tarihinde sona erecektir. Program başlangıç tarihi 01.02.2019 dur. Başvuru listelerinin kurumumuza gönderilmesini müteakip seçimler % 100 kura yöntemi ile yapılacaktır. Kuradan çıkan katılımcılarda kurumunuzun belirleyeceği evraklara ilaveten genelge gereği gelir tespit belgesi istenecektir. Aynı adreste oturanların programa başvuru tarihi dikkate alınarak gelir durumları yönetmelikte belirtilen net asgari ücretin 3 katını geçenler TYP ye katılamayacaklardır. Aynı adreste ikamet eden katılımcılardan seçim sonrası listede isimleri olması halinde kuruma kayıt tarihi eski olana öncelik tanınacaktır. Aynı adresten sadece bir kişi TYP den faydalanacaktır. Müracaat edeceklerin 25/01/2019 Cuma günü saat 24:00’  e kadar müracaatlarını internet üzerinden doğrudan veya ilçemiz İş-Kur Hizmet Noktasından yapmaları ilanen duyurulur.